Pages

Wednesday, February 27, 2013

Nacionale: Kusari: Administrata shtetërore e politizuar

Nacionale
Nacionale
Kusari: Administrata shtetërore e politizuar
Feb 27th 2013, 19:28

Zëvendësministrja dhe ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari-Lila, ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me politizimin e administratës shtetërore. Ajo ka pohuar se ka shumë raste kur në ministritë përkatëse, por edhe në Administratën Publike, ka të punësuar asambleistë komunalë, gjë që sipas saj, Ligji mbi Shërbimin Civil përjashton në tërësi mbajtjen e postit politik për nëpunësit civilë të Kosovës. Mimoza Kusari-Lila këtë shqetësim të saj, e ka shprehur në mbledhjen e sotme të...

Media files:
adminitrata_23805.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment