Pages

Monday, February 25, 2013

Nacionale: Kërkohet suspendim edhe i pesë policëve të tjerë

Nacionale
Nacionale
Kërkohet suspendim edhe i pesë policëve të tjerë
Feb 25th 2013, 18:27

Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar Policisë së Kosovës që t'i suspendojë edhe pesë policë të tjerë të Njësisë Speciale Operative të policisë. Ky rekomandim i inspektoratit vjen pas suspendimit të gjashtë policëve tjerë. Këto shkarkime kanë të bëjnë me ngjarjen e 7 janarit 2013. "Me kërkesë të Prokurorisë, Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar Policisë së Kosovës që të suspendojë edhe pesë zyrtarë të Njësitit Special Operativ të cilët janë suspenduar me pagesë...

Media files:
policia_798636.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment