Pages

Wednesday, February 20, 2013

Nacionale: FSK bashkëpunim të ngushtë me Gardën Kombëtare të Ajovës

Nacionale
Nacionale
FSK bashkëpunim të ngushtë me Gardën Kombëtare të Ajovës
Feb 20th 2013, 18:47

Në Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës, sot, për një vizitë pune ka qëndruar një delegacion i lartë i Gardës Kombëtare të Ajovës, të prirë nga komandanti i saj, gjeneralmajor Timothy Orr. Delegacioni u prit nga zëvendësministri Shemsi Veseli ku merrnin pjesë edhe Bejtush Gashi, zëvendësministër, komandanti i FSK-së, gjenerallejtënant Kadri Kastrati, zëvendës komandanti i FSK-së gjeneralmajor Rrahman Rama, gjeneralbrigade Zymer Halimi, major Hoxha. Me këtë rast, zëvendësministri Shemsi...

Media files:
fsk_735008.gif (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment