Pages

Monday, February 25, 2013

Nacionale: Dëshiron t'i shndërrojë shtëpitë në muze

Nacionale
Nacionale
Dëshiron t'i shndërrojë shtëpitë në muze
Feb 25th 2013, 17:10

Ka vetëm disa muaj që është kthyer në shtëpitë e rindërtuara në Kroin e Vitakut së bashku me familjen e vëllait të ndjerë, të cilin e kishin vrarë serbët në luftë, por menjëherë ka nisur të jetësoj ëndrrën e tij. Ali Kadriu, vëllai i piktorit të ndjerë, Kadriu Kadriu, thotë se është duke punuar që të hap një muze në shtëpitë e tij, ku do të ruaj dhe ekspozoj fotografi e dokumente të ndryshme që do të dëshmojnë gjithë ecurinë e ngjarjeve të pasluftës në këtë pjesë të Kosovës. Sipas tij, me...

Media files:
mitrovica _893111.gif_362106.jpg (image/jpeg, 0 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment