Pages

Sunday, February 17, 2013

Kosova - Bota Sot: Vetëvendosje injoron himnin e Kosovës

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Vetëvendosje injoron himnin e Kosovës
Feb 17th 2013, 16:21

Gjatë senacës solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje nuk u ngritën në këmbë gjatë intonomit të himnit shtetëror të Kosovës.Ata qëndruan ulur derisa të tjerët nderonin në këmbë himnin shtetëror.Vetëvendosje ende nuk i pranon simbolet shtetërore të Republikës së Kosovës. Ata kanë shprehur disa herë mendimin se këto simbole nuk e përfaqësojnë në asnjë mënyrë as vullnetin politik e as përbërjen e popullit të Kosovës, dhe se janë vendosur pa e pyetur askënd....

Media files:
medium_vetvendosje1361118116.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment