Pages

Friday, February 22, 2013

Kosova - Bota Sot: Ngatërresa të shumta në ristrukturimin e Gjyqësorit

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Ngatërresa të shumta në ristrukturimin e Gjyqësorit
Feb 22nd 2013, 17:56

Pavarësisht që ristrukturimi i plotë i Gjyqësorit ka nisur me fillimin e këtij viti, në këtë sistem ende nuk vërehen përmirësime në drejtim të një funksionimi më cilësor, thonë përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që merren me drejtësinë në Kosovë.Në anën tjetër, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzulla Hasani konsideron se reformat në sistemin e drejtësisë janë duke vazhduar pavarësisht pengesave. Hasani sqaron se në dy muajt e parë të këtij viti janë duke shkuar ende për akomodimin e gjyqtarëve në departamente, e po ashtu edhe të dosjeve."Janë problemet teknike për sallën e gjykimit, barten, ata shkojnë herë atje, herë këtu. Do...

Media files:
medium_naterresa221361555778.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment