Pages

Thursday, February 21, 2013

Kosova - Bota Sot: KEK-u nuk sprapset, konsumatorët sërish në protestë

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
KEK-u nuk sprapset, konsumatorët sërish në protestë
Feb 21st 2013, 17:00

Një pjesë e konsumatorëve të pakënaqur me fryrjen e faturave për energjinë elektrike në muajin janar nga ana e KEK-ut, si dhe për mosndërmarrjen e masave përkatëse, ka paralajmëruar dhe ftuar për protestë të re më 25 shkurt të këtij viti. "Ne konsumatorët e organizuar të KEK-ut, të irrituar me mosreagimin institucional ndaj hajnive të dukshme në faturimin e energjisë elektrike në muajin janar, me mungesën e dhënies së përgjegjësisë nga zyrtarë të KEK-ut dhe të Qeverisë së Kosovës për keqtrajtim të konsumatorëve, me mos ndëshkimin e asnjë zyrtari përgjegjës për këtë tentim hajnie të kapur në flagrancë, me shpërfilljen institucionale për rishik...

Media files:
medium_spraspet211361466029.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment