Pages

Tuesday, February 26, 2013

Kosova - Bota Sot: Gjyqësori i Kosovës është vet kupola e krimit dhe korrupsionit

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Gjyqësori i Kosovës është vet kupola e krimit dhe korrupsionit
Feb 26th 2013, 17:30

Janë nënë hetime më se 126 zyrtare të lartë institucional me vite të tëra, por prokuroria, dhe gjyqësori i pushojnë, ose thënë më mirë nuk kanë guximin që ti hetojnë më tej...Njerëzit që u lindën, u rritën dhe u zhvilluan në sistemet e egra socio-komuniste të tipeve staliniste, marksistë-leniniste, në një apo tjetër mënyrë nuk kishin shumë njohuri për korrupsionin, ose edhe nuk guxonin të mendonin, dhe shtjellonin më shumë se çdo të thoshte kjo fjalë gangrenë për një shoqëri. E kundërta ishte te ato shtete me sisteme demokratike e sidomos në ato të perëndimit, të cilat qysh në fillimet e shekullit të kaluar kishin zhvilluar, dhe kishin struk...

Media files:
medium_gjykata1361899821.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment