Pages

Friday, February 22, 2013

Kosova - Bota Sot: Edhe Oda Amerikane e shqetësuar me emërtimet politike në borde

Kosova - Bota Sot
Bota Sot e perditshmja kosovare edhe online
Edhe Oda Amerikane e shqetësuar me emërtimet politike në borde
Feb 22nd 2013, 19:35

Kreu i Prishtinës, Isa Mustafa ka çmuar lartë gatishmërinë e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për të fuqizuar dialogun gjithëpërfshirës dhe për t'i harmonizuar përpjekjet për politika më të mira në favor të bizneseve në vend, me theks të veçantë atyre në Komunën e Prishtinës. Ai i bëri këto komente pas takimit që zhvilloi me anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe me drejtorin ekzekutiv të OEA në Kosovës, Arian Zeka tha se takimet e tilla ndihmojnë në bashkërendimin e qëndrimeve me të gjitha palët e interesit të cilat kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit, duke potencuar se kjo nuk është përgjegjësi ekskluzive e asnjë ins...

Media files:
medium_oda-amerikane221361561705.jpg (image/jpeg)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment