Pages

Monday, February 11, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Statusi i ri i PDK në mbrojtje të shqiptarëve në Maqedoni

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Statusi i ri i PDK në mbrojtje të shqiptarëve në Maqedoni
Feb 11th 2013, 16:16


Statusi i ri i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) përfshin edhe paragrafin për mbrojtjen e interesave të shqiptarëve që jetojnë në rajon. Një nga zyrtarët

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment