Pages

Thursday, February 28, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Shqipëri: Partitë e reja, turbullojnë ujërat në politikë

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Shqipëri: Partitë e reja, turbullojnë ujërat në politikë
Feb 28th 2013, 18:10


Fryma e Re Demokratike dhe Aleanca Kuq e Zi janë dy formacione të reja politike që do të testojnë mbështetjen popullore në zgjedhjet e 23

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment