Pages

Monday, February 11, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Promovohet libri monografik “Çajla” e autorit Sali Jonuzi

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Promovohet libri monografik "Çajla" e autorit Sali Jonuzi
Feb 11th 2013, 16:24


 Në mjediset e SHF “Çajla”, në prani të banorëve të fshatit Çajlë dhe mysafirëve të ftuar, u bë promovimi i librit monografik “Çajla” e autorit

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment