Pages

Sunday, February 24, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Përkeqësot gjendja në digën e liqenit në Sllatinë

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Përkeqësot gjendja në digën e liqenit në Sllatinë
Feb 24th 2013, 17:43


Një plasje dhe shembje e re e digës në liqenin akumulues të Sllatinës në rajonin e Ohrit, është vërejtur që në orët e para të

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment