Pages

Monday, February 11, 2013

ILIRIA NEWS AGENCY: Mërkiq: S’ ka zyrë Prishtine në Beograd

ILIRIA NEWS AGENCY
ILIRIA NEWS AGENCY
thumbnail Mërkiq: S' ka zyrë Prishtine në Beograd
Feb 11th 2013, 16:10


 Oficeri ndërlidhës i Prishtinës do të vendoset në ndërtesën e delegacionit të BE në Serbi dhe ajo nuk do të jetë “kurrfarë zyre”, ka thënë

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment