Pages

Monday, February 11, 2013

Gazeta SHQIP: Wollfarth: Duhet vullnet politik për rritjen e numrit të grave në udhëheqje

Gazeta SHQIP
...e përditshme e pavarur
Wollfarth: Duhet vullnet politik për rritjen e numrit të grave në udhëheqje
Feb 11th 2013, 14:32

wollfarth"Numri i grave në poste drejtuese politike mbetet ende i ulët. Ndryshimet që iu bënë Kodit Zgjedhor, në vitin 2012 mund t'i rrisin mundësitë e grave për t'u zgjedhur", theksoi

Kryetari i Prezencës së OSBE-së, Eugen Wollfarth, në një aktivitet të organizuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhe Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (OSBE/ODIHR).

Synimi i këtij aktiviteti, i cili nisi ditën e sotme në Tiranë, është fuqizimi i politikaneve shqiptare për të garuar për pozicione drejtuese në zgjedhjet parlamentare të 2013-s, gjë për të cilën, sipas Kryetari i Prezencës së OSBE-së, Wollfarth, nevojitet vullnet politik, por ai shpesh mungon".

Sipas Wollfarth, rritja e pjesëmarrjes së grave në jetën publike dhe politike në Shqipëri është një qëllim afatgjatë i Prezencës së OSBE-së.

11 shkurt 2013 (gazeta-Shqip.com)

Wollfarth: Duhet vullnet politik për rritjen e numrit të grave në udhëheqje burimi: Gazeta S H Q I P Gazeta SHQIP Abonohuni me Email

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment