Pages

Tuesday, February 12, 2013

Gazeta Panorama ONLINE: Privatizimi i HEC-eve, METE nënshkruan me “Kurum”

Gazeta Panorama ONLINE
Gazeta Panorama Versioni ONLINE, lajmet e fundit, lajmi i fundit
Privatizimi i HEC-eve, METE nënshkruan me "Kurum"
Feb 12th 2013, 15:49

Hidrocentral-diga1Këshilli i Ministrave ka miratuar ofertën e "Kurum International " sha, si fituese për blerjen e 100 për qind të aksioneve, përkatësisht të shoqërisë "HEC Bistrica 1 dhe Bistrica 2" sha dhe shoqërisë HEC Ulëz Shkopet sha, duke ngarkuar ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës të negociojë dhe të nënshkruajë kontratat me kandidatin fitues. Në [...]

Burimi: http://www.panorama.com.al/2013/02/12/privatizimi-i-hec-eve-mete-nenshkruan-me-kurum/

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment