Pages

Saturday, February 23, 2013

Albania Observer » Foto Lajme: Kur njëri është më tragjik se tjetri… foto që të lenë pa mend!

Albania Observer » Foto Lajme
Agjenci lajmesh në gjuhën shqipe
Kur njëri është më tragjik se tjetri… foto që të lenë pa mend!
Feb 23rd 2013, 16:35

Nuk mund t'i komentosh, nuk mund të përshkruash asgjë… Thjesht, po e lemë në duart tuaja! Komentet tuaja… Mendimet, e ato o mbani për vete se këta e bënë atë që kishin ndërmend për ta bërë!

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 comments:

Post a Comment